Vano Klinikken

Phone: 958 00 556

Kjøpmanngt 28, 7500 Stjørdal

Hud og Fotklinikken

Phone: 98 06 85 19

Saxe Viks veg 1B, Hundhamaren, Norge

Nord Trøndelag

Vano Klinikken
Kjøpmanngt 28
7500 Stjørdal

Phone: 958 00 556
Hud og Fotklinikken
Saxe Viks vei 1b
7562 Saksvik

Phone: 98 06 85 19
www.hud-fot.no